صفحه نخست | سیستم وبلاگ | در مورد من | twitter

ایجاد جدول توسط groff

جدولی که در تصویر مشاهده می‌کنید توسط کد زیر ایجاد می‌شود.

.TS
box center expand tab(@);
c| c s
^| c| c.
Function@Effect in
@_@_
@troff@nroff
_
.T&
c| l s
^| l s.
\\h'N'@Move distance N
\\(space)@Unpaddable space-size space
\@digit-size space
_
.T&
c| l| l.
\\@1/6 em space@ignored
\\^@1/12 en space@igored
.TE

خروجی به صورت زیر است. میتوانید از کد برای استفاده از فرمت‌های دیگر مثل pdf هم خروجی بگیرید.

$ groff -ms -tbl -Tascii tbl1

+---------------+-------------------------------------------+
|        |         Effect in         |
| Function   +-------------------------+-----------------+
|        |     troff      |   nroff   |
+---------------+-------------------------+-----------------+
|        |  Move distance N             |
|  \h'N'    |  Unpaddable space-size space       |
|        |  digit-size space            |
+---------------+-------------------------+-----------------+
|   \     |  1/6 em space     |  ignored    |
|   \^    |  1/12 en space     |  igored    |
+---------------+-------------------------+-----------------+

 

کلیه حقوق برای دارنده‌ی سایت محفوظ است.